HİZMETLERİMİZ

MADDELERİN VE KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI, ETİKETLENMESİ VE AMBALAJLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 11 Aralık 2013 tarihli 28848(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve yürürlüğe giren yönetmelik, piyasaya arz edilen maddelerin, karışımların ve bazı eşyaların, insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı yüksek seviyede koruma sağlamak ve serbest dolaşımlarını temin etmek üzere sınıflandırılmasına, etiketlenmesine ve ambalajlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektedir.

Söz konusu yönetmelik sayesinde, Avrupa Birliği 1272/2008 EC Sayılı CLP sayılı yönetmeliğine paralel olarak gerçekleşecek olan sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama; Birleşmiş milletler GHS (Globally Harmonized System) ye geçiş sağlanacaktır.

Kendi halinde veya bir karışım içerisinde bulunan tehlikeli kimyasal maddeler, üreticiler ve ithalatçılar tarafından tonaja bakılmaksızın 1 Haziran 2015 tarihine kadar bakanlığa bildirilmelidir.

[Maddelerin ve karisimlarin siniflandirilmasi, etiketlenmesi ve ambalajlanmasi hakkinda yonetmelik Cevre ve Sehircilik Bakanligindan 11 Aralık 2013 çarsamba Resmi Gazete Sayi : 28848 (Mükerrer)]
Link: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/20131211M1-1.htm

 

YUKARI

© 2014 REACH Global Services S.A. Tüm hakları saklıdır. Fotoğraf ve bilgilerin izinsiz kopyalanması yasaktır !
» Gizlilik Kuralları & Yasal Uyarı
Language