HİZMETLERİMİZ

Tanımlamalar

 
REACH Tüzüğünde önemli 4 aşama bulunmaktadır: Kayıt, Değerlendirme, İzin ve Kısıtlama
  1. Kayıt: Eğer AB üye ülkelerine yılda 1 ton veya daha fazla kimyasal madde ihraç ediyorsanız ihraç ettiğiniz her madde için kayıt dosyanızı Tek Temsilciniz aracılığıyla Avrupa Kimyasallar Ajansı’na (ECHA) teslim etmeniz gerekmektedir. Kayıt yükümlülüklerinizi yerine getirmez iseniz ürünleriniz AB pazarına sürülemeyecektir.
  2. Değerlendirme: Kayıt edilen her maddenin dosyası kayıt için gerekli bilgileri içerip içermediği yönünde ECHA tarafından değerlendirilecektir. İnsan sağlığı ve çevre için risk teşkil ettiği düşünülen bazı maddeler ise ECHA tarafından değerlendirilebilecektir.
  3. İzin: İzin prosedürü önceleliklendirilmiş yüksek önem arz eden maddeler (SVHC) için gereklidir (örneğin: Kanserojen, veya biyobirikimli maddelerin kullanımı ve piyasaya arzı durumunda). Eğer bir madde “İzne Tabi Maddeler Listesinde” yer alırsa bu maddeyi pazara sürmeden önce Ajans’tan izin alınması gerekmektedir. İzne tabi maddeler listesi REACH tüzüğünün Ek 14’ünde yer almaktadır.
  4. Kısıtlama: Bazı maddelerin kullanımı veya AB pazarına sürülmesi ECHA tarafından yapılan değerlendirme sonucunda kısıtlanabilir ve/veya yasaklanabilir. Kısıtlı maddeler listesi REACH tüzüğünün Ek 17’sinde bulunmaktadır.
Madde: doğal halde bulunan veya herhangi bir kimyasal proses ile elde edilmiş, kararlığını koruması için eklenen maddeler ve üretim esnasında ortaya çıkan safsızlıklar dahil ama kararlılığını bozmadan veya kompozisyonunu değiştirmeden maddeden ayrılabilen çözücüleri hariç, kimyasal madde ve onun bileşikleri

Müstahzar: iki veya daha fazla maddeden oluşan karışım veya çözelti

Eşya: üretimi esnasında verilen özel şekil , yüzey veya tasarım ile fonksiyonu kimyasal kompozisyonundan daha önemli ölçüde belirlenen nesne

Alt Kullanıcı: AB’de yerleşik, üretici veya ithalatçı olmayan, bir maddeyi kendi endüstriyel veya profesyonel aktivitesinde kendi başına veya bir müstahzarın içinde kullanan herhangi doğal ya da tüzel kişi.

CAS Numarası: Kimyasal İsim Servis Numarası

EINECS Numarası: Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanter Numarası

ELINICS Numarası: Avrupa Bildirilmiş Kimyasal Maddeler Listesi Numarası
Etiketler:
reach tüzüğü
ab reach tüzüğü
ab reach
reach mevzuatı
kimyasalların kaydı
kimyasalların değerlendirilmesi
kimyasalların izni
kimyasalların kısıtlanması
madde
karışım
eşya
alt kullanıcı

YUKARI

© 2017 REACH Global Services S.A. Tüm hakları saklıdır. Fotoğraf ve bilgilerin izinsiz kopyalanması yasaktır !
» Gizlilik Kuralları & Yasal Uyarı
Language