11 Ocak 2010 tarihinde yürürlüğe giren 1223/2009 AB Kozmetik Regülasyonu, kozmetik ürün üreticileri ve AB’ ye kozmetik ürün ihracatı gerçekleştiren firmalara çeşitli yükümlülükler getirmiştir. 11 Temmuz 2013 tarihi itibariyle, yalnızca AB'de yerleşik gerçek veya tüzel bir kişiliğe sahip Sorumlu Kişi tarafından bildirimi yapılmış kozmetik ürünleri pazara sunulabilir. Ürün bildirim süreci, elektronik bir sistem üzerinden ilerlemektedir.

Ürün bilgi dosyaları (PIF), ürün güvenlik raporları, bildirim öncesinde eksiksiz bir şekilde hazırlanmalıdır. Etiketleme de Sorumlu Kişi bilgisini içerecek şekilde, mevzuattaki hükümler çerçevesinde yapılır.

KOZMETİK ÜRÜN NEDİR?

Kozmetik ürün, insan vücudunun dış bölümleri, dişleri veya ağızdaki mukoza dokusu ile temas edecek ve temel olarak bu bölgeleri temizlemeyi, parfüm olarak sürmeyi, görüntüsünü değiştirmeyi, korumayı, iyi durumda tutmayı veya vücut kokularını düzeltmeyi amaçlayan madde veya karışımdır.

RGS, AB Kozmetik Regülasyonu’na tam uyum için gerekli tüm mevzuatsal ve teknik desteği, maliyet ve zaman açısından etkin çözüm yöntemleriyle sağlamaktadır.

Hizmetlerimiz;

  • AB Yasal Temsilcilik (Sorumlu Kişi)
  • Ürün Bilgi Dosyası (PIF) Hazırlanmasına Destek
  • Kozmetik Ürün Güvenlik Raporu (CPSR) Hazırlama
  • Formülasyon, etiket ve iddiaların incelenmesi
  • Ürünlerin AB CPNP Veritabanına Bildirimi
  • Ciddi istenmeyen etki raporu
  • Nanomateryal hizmetleri
  • Kozmetik ürün test sürecinde destek