AB pazarına kimyasal madde sunulabilmesi için, Avrupa Parlamentosunun 1907/2006 sayılı yönetmeliği ve Bakanlar Konseyi’nin 18 Aralık 2006 tarihli Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, Kısıtlanması ve Yasaklanması anlamına gelen REACH Tüzüğüne uyumlu olmanız gerekmektedir. 1 Temmuz 2007’de yürürlüğe giren REACH Tüzüğü insan sağlığını ve çevreyi, kimyasallar tarafından oluşabilecek risklere karşı korumayı hedeflemektedir.

REACH’in AB’deki üreticiler, AB’deki Alt Kullanıcılar ve kimyasalı münferiden, bir müstahzarın içinde veya bir eşyanın içinde AB’ye ihraç eden AB-dışı üreticiler üzerinde önemli etkileri vardır. AB REACH Tüzüğü kapsamında, pazara tek başına veya karışım içinde, yılda 1 ton ve üzeri miktarda arz edilen maddeler, kayda tabidir. AB’ye ihracat yapan AB-dışı kimyasal madde üreticileri, REACH ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek ve gizli ticari ve sınai bilgilerini korumak için yasal olarak bir Tek Temsilci atamalıdır. Buna ek olarak, bir kimyasal maddenin REACH kaydı karmaşık bir işlemdir ve üretici ve ithalatçıların ciddi çabasının yanı sıra kimyasallar mevzuatları hakkında deneyimli uzman danışmanlık hizmetlerine de ihtiyaç bulunmaktadır.

RGS, REACH ile ilgili, Tek Temsilcilik, Sorgu & Kayıt dosya hazırlığı, firmaya özel eğitimler, kayıt yükümlülüklerinin belirlenmesi için genel danışmanlık gibi geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır.