REACH tüzüğü, insan sağlığı ve çevrenin kimyasallardan kaynaklanan risklere karşı korunmasını iyileştirmek için mevzuatlaştırılmıştır. Bunun yanısıra, AB kimya endüstrisinin rekabet gücünü arttırmaktadır. Aynı zamanda alternatif risk değerlendirme yöntemleriyle hayvanlar üzerinde gerçekleştirilen testlerin sayısının azaltılmasını desteklemektedir.

REACH ilke olarak, sadece endüstriyel proseslerde kullanılan kimyasalları değil aynı zamanda günlük hayatımızdaki kimyasalları da kapsamaktadır. Örneğin: kozmetik temizlik ürünleri, boyalar (aynı zamanda eşyalardaki boyalar mesela kıyafetlerdeki, mobilyalardaki ve elektrikli gereçlerdeki). Sonuç olarak, REACH tüzüğü AB’deki birçok firmayı etkilemektedir.

REACH firmalara tüzüğe uyumluluklarını yetkili otoritelere kanıtlama zorunluluğu getirmiştir. Tüzük ile uyumlu olmak için firmalar, ürettikleri ve AB pazarına sürdükleri maddelerin risklerini tanımlamak ve yönetmekle yükümlüdürler. Firmalar ECHA’ya maddenin nasıl güvenli kullanılacağını açıklamalı ve kullanıcılarına ise risk yönetim önlemlerini iletmelidirler.

Eğer riskler yönetilemiyorsa, yetkili otoriteler maddenin kullanımını çeşitli şekillerde kısıtlayabilir. Uzun vadede tehlikeli maddeler daha az tehlikeli olanlarla ikame edilmelidir.

REACH maddelerin Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlaması anlamına gelmektedir. 1 Haziran 2007 tarihinde yürürlülüğe girmiştir.

Tüzük için tıklayınız.