Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, 11 Aralık 2013 tarihli 28848(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve yürürlüğe giren yönetmelik, piyasaya arz edilen maddelerin, karışımların ve bazı eşyaların, insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı yüksek seviyede koruma sağlamak ve serbest dolaşımlarını temin etmek üzere sınıflandırılmasına, etiketlenmesine ve ambalajlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektedir. 

Söz konusu yönetmelikle birlikte, Avrupa Birliği 1272/2008 EC Sayılı “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Tüzüğü” (CLP Tüzüğü) ülkemizde uyumlaştırılmıştır. 

2013 yılından bu yana CLP Tüzüğünde çeşitli güncellemeler yapılmıştır. Başta ‘Uyumlaştırılmış Sınıflandırma ve Etiketleme Listesi’ndekiler olmak üzere CLP Tüzüğünde yapılan güncellemeleri içerecek şekilde hazırlanan “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 10 Aralık 2020 tarihli ve 31330 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Kendi halinde veya bir karışım içerisinde bulunan tehlikeli kimyasal maddeler, üreticiler ve ithalatçılar tarafından tonaja bakılmaksızın ilk ithalat veya üretim tarihinden itibaren bir ay içinde bakanlığa bildirilmelidir. 

Türkiye'ye madde ve karışım ithal eden şirketler, bildirim yükümlülüklerini atanmış bir Yasal Temsilci aracılığıyla yerine getirebilirler. RGS ayrıca, sınıflandırılmış maddeyi bildirmek için uzmanlık ve/veya kaynaklara sahip olmayan Türk üreticilere ve ithalatçılara da destek sağlamaktadır. REACH Global Services, Türkiye ofisi aracılığıyla mevzuata uyum yükünü kolaylaştıran profesyonel, ticari sırları koruyan ve uygun maliyetli bildirim hizmetleri sunmaktadır. Karışımları piyasaya arz eden şirketler, şirketlerinin formülasyon gibi gizli ticari bilgilerini korumak için bir Temsilci ile çalışmayı tercih edebilir.

[Maddelerin ve karisimlarin siniflandirilmasi, etiketlenmesi ve ambalajlanmasi hakkinda yonetmelik Cevre ve Sehircilik Bakanligindan 11 Aralık 2013 çarsamba Resmi Gazete Sayi: 28848 (Mükerrer)]
Link: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/20131211M1-1.htm