Avrupa Birliği (AB) 1907/2006 sayılı REACH mevzuatının 2015/830 sayılı yasal düzenlemesi kapsamında, Türkiye’de de 13/12/2014 tarihli ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Tehlikeli Madde ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği” kapsamında tehlikeli ürünler için Güvenlik Bilgi Formu (GBF) hazırlanması bir zorunluluktur.

KKDİK Yönetmeliğinin 27. maddesine göre kendi maddeleri/karışımları için GBF'lerin hazırlanmasından ve tesliminden “Üretici” sorumludur. Ancak “Tek Temsilci”ler de karşılıklı anlaşma durumunda üreticilerin Türkçe GBF’lerini hazırlama sorumluluğunu üstlenmektedir.

Bununla birlikte KKDİK Yönetmeliği’ne göre GBF’ler, Bakanlıkça akredite kuruluşlar tarafından yetkilendirilen sertifikalı “Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı” veya “Kimyasal Değerlendirme Uzmanları” tarafından hazırlanmak zorundadır. 

RGS, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği  Bakanlığı tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınan sertifikalara sahip deneyimli uzman kadrosu ile 54 dilde GBF hazırlığı, GBF Güncelleme/Validasyon, ve Bakanlık portalına yükleme servisleri ile hizmet vermektedir.