AB pazarında yer alan maddeler üzerine bilgi sahibi olmak isteyen ve "KAYIT YOKSA, PAZAR DA YOK!" ilkesi ile denetimlerini gerçekleştiren AB otoriteleri, tedarikçiler üzerinde REACH regülasyonu uyumuna dair baskılarını günden güne artırmaktadır.

Herhangi bir muafiyet durumu söz konusu olmadığı sürece, yılda 1 ton ve üzerinde AB pazarına sunulması hedeflenen maddeler için kayıt yükümlülüğü aranmaktadır. Bu sebeple, AB’li ithalatçılar madde, karışım ve eşya kategorisinde yer alabilen ve AB pazarına arz edilen ürünlerin profesyonel ve alanında yetkin danışmanlarca REACH Tüzüğü yükümlülüklerine göre incelenmesine ihtiyaç duymaktadır. 

Mevzuat gereği uluslararası pazarda doğan bu ihtiyaç sebebiyle RGS, AB-dışında yerleşik firmalara, AB’ye rahat bir şekilde giriş yapabilmeleri için, tedarikçilerinden edinilen hammaddelerin REACH uyumunun dikkatle ve özenle incelendiği, mevzuata uyumun sağlanması ve süreklilik için yapılması gerekenlerle ilgili tavsiyelerde bulunduğu ve incelemeler sonucu uyum sertifikasının sağlandığı  REACH A&C hizmeti ile destek sağlamaktadır.

REACH uyumunuz ile ilgili desteğe mi ihtiyacınız var? 

Sertifikalarımızla uyumunuzu garanti altına alabilir, ihracatlarınızı kolaylaştırabilirsiniz.